skip to Main Content

L’Ajuntament de Castelldefels conjuntament amb les Ampas de les escoles de la ciutat, les entitats juvenils i de lleure i les entitats esportives de la ciutat apleguem esforços per tal de presentar una oferta d’activitats d’estiu per infant i joves de 3 a 14 anys. A través d’aquesta acció coordinada es pretén que aquesta oferta sigui àmplia, de qualitat, distribuïda i equilibrada d’activitats lúdiques, culturals i esportives en el lleure dels infants.

L’oferta que inclou la campanya 2023 de Casals d’Estiu correspon a la de totes aquelles entitats organitzadores adherides que compleixen els requisits establerts per l’Ajuntament, que han estat identificades com aquelles que, a través de les seves accions, col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania de Castelldefels, i que valoren a la vegada les condicions de legalitat i de qualitat mínimes.

Ajuts a les Famílies de Castelldefels

La Campanya inclou la possibilitat de demanar una subvenció  que permet una reducció del preu de la quota segons els requisits establerts. L’accés a la subvenció té un caràcter progressiu i va en funció dels ingressos de la unitat familiar.

Organitzeu activitats de lleure o esportives per a infants aquests estiu?

Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació amb independència que puguin presentar o no alguna especificitat.

Des de l’Ajuntament de Castelldefels es garanteix la presència dels monitors necessaris per tal de que aquells infants de la ciutat i que per la seva particularitat presenten unes especials necessitats,  puguin participar amb plena normalitat en qualsevol proposta adherida.

Back To Top